Co je mým cílem?

Osobní svoboda.

Mít svobodu znamená mít  možnost volby. Základem této svobody jsou znalosti  o sobě. Pokud chce člověk svobodu a není si vědom sám sebe, žádná svoboda nikdy nemůže nastat. Čím víc chce žít člověk svobodně, tím víc se musí poznat. Sebepoznání a následné sebevědomí se však nedědí ani nekupuje, ale buduje.

Jen zdravě sebevědomý člověk je schopen tvořit svůj svět namísto boření.  Jen zdravě sebevědomí, nepokřivení lidé jsou schopní tvořit  svět ku prospěchu nás všech. Mým cílem je vaše uvědomění se v každé životní oblasti.

Myslet znamená tvořit. Uvědomujeme-li si své myšlení, kterým tvoříme,  jsme sebevědomíTo, co nám brání v dosažení něčeho, je jenom myšlenka.  Jakou myšlenku zvolíme je jenom na nás. K rozhodnutí nám postačí vědomí toho, že tam, kde začíná strach, končí naše síla.

Chceme-li být sebevědomí, čili vědomí tvůrci svého života a ne oběť, je třeba zákonitost a řád vědomého myšlení a tvoření poznat, dodržovat, využívat. Naše mysl je ten nejmocnější nástroj, který ke stvoření  toho, co chceme, potřebujeme.  

Přestaňme se bát svého výtvoru, vlastního života, protože netušíme, jak jsme k němu „přišli“. Přestaňme se bát toho, co bude. Bude to, co oživíme vlastní pozorností. Jsme to my, kdo svůj život tvoří tím, čemu a jak dlouho věnujeme své myšlenky. Abychom tzv.nepřežívali, ale  začali si život užívat a vytvořili v něm, co chceme, stačí jediné. Uvědomit si sami sebe, tzn.toho, kdo tvoří , čím tvoří a za jakých podmínek.  

Hlavním principem mé práce je přijetí a prožívání  svého života  namísto odporu k němu. Máte-li k sobě jakoukoliv „výhradu“ (chybný postoj, přesvědčení), máte výhradu i k samotnému životu. Tato výhrada, tento odpor, který se vám bude zrcadlit v druhých lidech,   vás bude pronásledovat v mnoha  podobách a intenzitách  a jeho výsledkem bude přežívání. Tzn. neustálé snažení se bez uspokojivějších výsledků, utíkání sám před sebou, snaha stavět druhé na první místo, uhýbání, útočení nebo dělání mrtvého brouka, emoce (potlačené či nezdravě projevené), vyčerpání, apatie, ne-moci  místo moci …  . To vše z jednoho prostého důvodu. Učíte se vlastní zkušeností, jak to vypadá, pokud si nejste vědomí svého myšlení, které pak nemůžete ovládat a netušíte, že máte možnost volby. 

Svoji činnost zaměřuji na pochopení  principu prožívání života (toho, co jsme stvořili svým myšlením, ať už vědomým či nevědomým),  umění tento princip a jeho zákonitosti a řád  uvidět ve své realitě a tím jej ovládnout. Výsledkem mé práce je sebepřijetí, zdravé sebevědomí, sebeláska, prožívání života v radosti a bez odporu,  schopnost stavět svoje sny nohama na zem, čili vědomá seberealizace.

Jak to dělám?

Vedu druhé k uvědomění si sami sebe tady a teď, své osobnosti, svých možností a v případě potřeby vám pomáhám osvětlit to, co jste uvedli ve svém životě do nerovnováhy. Tzn. osvětluji vaše  myšlení, nesloužící programové vybavení (systémy přesvědčení) a následně vaše jednání.

Každý z nás máme  svůj život ve svých rukou. Nikdo jiný ho za nás vlastnit ani ovládat nemůže. Záleží jen na tom, do jaké míry jsme si toho vědomi a pro co se ve výsledku rozhodneme. Buď  životu řekneme ano a život  prožijeme, tzn. převezmeme za svůj život odpovědnost nebo ho nějak přežijeme.

Hana Jurtíková

Tento článek může být volně šířen v nezměněné podobě s kontaktem na autora a s aktivními odkazy na internetové stránky včetně této poznámky.