Hana Guziková – životní koučink

Vedu druhé k uvědomění, že mají v rukou ten nejmocnější nástroj tvoření a  zároveň nejsilnější zbraň hromadného ničení. Myšlení. Buď si s myšlením umíme hrát nebo jím trpíme. Volba je na nás a nevědomost neomlouvá.

Jsem transformační koučka, nic víc, nic míň. Zaměřuji se na témata: sebevědomí, sebehodnota, sebedůvěra, originalita, osobní svoboda, seberealizace.

Je mojí vášní přicházet věcem na kloub a odhalovat skutečnosti.

 • Pracuji s lidmi, kteří si chtějí ujasnit, kam směřovat svůj život dál nebo hledají cestu, jak se posunout v určitých oblastech svého života.
 • Pracuji s těmi, kteří se ocitli v místě, ze kterého jen nevidí cestu ven a kterým se dlouhodobě nedaří žít plnohodnotný život.
 • Pomáhám lidem s jejich starostmi, ať  už je  způsobila  výchova, stres, trauma, nešťastná láska, nemoc, smrt blízkého člověka, deprese, neplodnost, neuspokojivé partnerské vztahy…  . 

Pomáhám vám tady a teď  pustit minulost, přijmout přítomnost, představit si žádoucí budoucnost a najít nejkratší cestu k tomu, CO právě TEĎ POTŘEBUJETE, abyste se dostali tam, kam chcete. Ráda  tu vaši cestu pomůžu najít i vám.  HJ

My lidé máme  sklon  žít v minulých vzpomínkách nebo budoucích zájmech. Pak ale nemůžeme žít  TADY A TEĎ. Pokud jsme myšlenkami v minulosti (ať už vědomě či nevědomě), vytváříme do budoucna zase  minulost, kterou zopakujeme s jinými kulisami a herci. 

Pokud jsme myšlenkami v budoucnosti, čekáme na nikdy. Pokud ovšem dokážeme právě  teď, teď, teď … porozumět tomu, co vidíme ve vlastním zrcadle zvaném realita, pak jsme také schopni svoji realitu přetvářet teď, teď, teď… k obrazu svému.

 V principu pomáhám lidem uvědomit si, že:

 • Máme volbu, ať se právě nacházíme, kde se nacházíme.
 • Za každou volbu (ať už je vědomá či nevědomá) jsme odpovědní my sami.
 • Máme povinnost vůči sobě se v každé vteřině svého života vědomě rozhodovat a konat nebo za nás bude  rozhodnuto a vykonáno. Nevědomost neomlouvá a už vůbec nepomáhá.
 • Je třeba uvědomit si sami sebe. Nacházet odpovědi na to, proč žít uvědoměle v každé oblasti lidského života (partnerství, práce, peníze, zdraví, volný čas)  a jak toho v rámci svých možností dosáhnout.
 • Čím víc budeme schopní žít vědomě v přítomnosti, tím víc bohatství a radosti nám život přinese.
 • To, co vychází z nás je to, co přichází zpět k nám, ať je to cokoliv a má to jakoukoliv podobu, je to naše.
 • To, co se děje v nás (ať už vědomě či nevědomě) vytváří to, co se děje mimo nás a tvoříme tak vlastní realitu.
 • Je třeba znát, na základě čeho si právě teď volíme vlastní budoucnost.
 • Všechny možnosti máme v sobě. Stačí o nich jen vědět, uvěřit si a udělat to, pro co se svobodně (vědomě) rozhodneme.
 • Nejsme mysl,  emoce,  ani tělo. Že toto všechno jsou „jen“ nástroje naší osobnosti, se kterými buď umíme zacházet nebo ne.
 • Člověk sebevědomý (vědomý si své pravé podstaty)  není ten, kdo celé hodiny a dny medituje, modlí se nebo odchází do ášramu, ale ten, kdo to, čemu věří, žije mezi lidmi a neodděluje se od nich.
 • Ten, kdo si skutečně uvědomuje sám sebe toto následně vyjadřuje ve svých posunech a praxích.
 • Uvnitř sebe je nejdůležitější místo, kde začít.
 • Kdo umí mlčet, umí taky mluvit.

Co byste o mně měli vědět?

 • Mojí devizou je, že jsem nikdy nezapadla do žádné škatulky, protože jsem  dělala všechno jinak, ale ne vždycky a za každou cenu. Mám prostě ve zvyku hledat vlastní řešení a vím, že když někdo něco opravdu  chce, tak to taky dokáže. „Jen“ musí člověk hledat svoje vlastní cesty, hledat jak to půjde a nehledat,  proč to nepůjde a musí věřit, že to dokáže. Jsem člověk, který si cení svého života, vztahů, práce, peněz, zdraví.Velmi těžce jsem se k tomuto ocenění prokousávala. Velmi těžce a složitě jsem se „prokousávala“ sama k sobě. Ale „prokousala“. Jde to.  
 • Používám různé metody, které jsem si za  25let práce sama na sobě vyzkoušela a techniky, které si díky poznání a na základě mnoha výcviků sama vytvářím a kombinuji dle intuice a vnitřního vedení (programy mysli, práce s myslí, práce s vizualizací, práce s intuicí, emoce a jejich projevování, polarita, osvobození se od negativních emocí, techniky sebepřijetí, sebedůvěry…). Základem mé práce je analýza  zkušenosti, poznání díky zkušenosti,   plánování záměrů, cílů a jejich dosahování.
 Na sobě si nejvíc cením do výše svého uvědomění:
 • Otevřenosti.
 • Upřímnosti.
 • Vášně hledat a nacházet.
 • Umění rozhodovat se.
 • Rychlého a jasného myšlení.
 • Umění realizace.
 • Cením si schopnosti odsunout vlastní city, názory, předsudky a maximálně porozumět motivům a pocitům druhého člověka a toto umění empatie ovládat (tzn.nenést trápení a strasti za něj).
 • Cením si své schopnosti v rámci mého uvědomění  pochopit, soucítit a nehodnotit.
 • Cením si hravosti. Toho, že jsem se konečně naučila nebrat se zase tak vážně (to pro mě bylo skutečně to nejtěžší). 
 • Cením si uvědomění, že se mám pořád co učit.
 • Na druhých si nejvíc cením stejných věcí, kterých si cením sama u sebe.

Co se teď učím?

 • Jak si ještě víc hrát
 • Jak se mít ještě víc ráda, než se mám.
 • Jak mít víc  ráda ty, co se ještě rádi nemají.
 • Jak druhým ještě srozumitelněji sdělit, proč by měli mít rádi sami sebe.

Na své práci si nejvíc cením: 

 • Sdílení.
 • Poznání.
 • Peněz.

Na penězích si nejvíc cením:

 • Jejich lásky ke mně, která je vzájemná a obohacující, protože jsou to skvělí parťáci, kteří mi pomáhají realizovat mé sny a nikdy mě nenechali na holičkách (na rozdíl ode mne). Mimo jiné si jich cením pro jejich báječnou schopnost se množit nezávisle na práci.

Na vztazích si nejvíc cením:

 • Možnosti uvidět se v nich v celé své kráse a dokonalosti i nedokonalosti a ono vzájemné zrcadlení sdílet a pomocí zrcadlení růst. 

Jsem koučka,  která s vámi bude mluvit o tom:

 • Proč vědět, kdo jste, jak na to přijdete a k čemu vám to bude.
 • Proč vědět, co chcete, kam chcete  a co potřebujete, abyste se dostali tam, kam chcete.
 • Proč jste tam, kde jste a jak z toho ven (…pokud stále dokola opakujete stejné vztahy, práci, tutéž realitu…)

…a nebude s vámi mluvit:

 • O druhých lidech v jejich nepřítomnosti.
 • O tom, co nechcete.
 • O stížnostech na cokoliv a kohokoliv

Cílem každého z nás je změnit svůj  život ve svátek. Má to jednu podmínku. Měli bychom znát odpověď na otázku: Proč chtít  slavit svátky i ve „všední dny“? Zmiňovaným „svátkem“ je  sebevědomí, sebepřijetí, sebeláska. Pokud totiž dokážeme poznat sami sebe, své kladné i  stinné stránky,  kterým  přestaneme klást odpor, teprve tehdy   k nám může přijít   to,  co chceme, ať je to cokoliv. Teprve tehdy se nám na tváři  může bezděčně vykouzlit  úsměv Mony Lisy či Budhy,  o který se nebudeme muset snažit a který se na obličej přimalovat prostě nedá (mám to vyzkoušeno …). 

Pokud je ve vašem životě něco, co nechcete; nedaří se vám něco změnit; nedaří se vám posunout se dál; musíte se snažit a výsledky neodpovídají snaze; bojíte se;  nedaří se vám  dostat do života to, co byste rádi; trpíte emocemi …,  pak se vám na vaší cestě bude hodit  kouč, lektor, terapeut, psycholog… . Pokud vás má rozum v hrsti a ego na vodítku a vy toužíte mít rozum v hrsti a ego pro to, aby vás hra jménem Život vědomě  bavila a obohacovala,  pak se  s transformací na vaší cestě určitě nemůžete minout. HG