Pro školy

Nabízím základním a středním školám spolupráci s koučem v podobě individuálního koučování dětí a teenagerů nebo skupinového vzdělávání se zaměřením na osobní rozvoj a sebepoznání metodou koučování.

 

Kdo jsem 

Jsem certifikovaná koučka, zabývající se individuálním a skupinovým koučováním se zaměřením na osobní rozvoj a sebepoznání. Nabízím  individuální  i skupinové koučování dětí a teenagerů ve věku  12-19 let.

Individuální koučování: Kouč pracuje s dítětem, případně se členy jeho rodiny  individuálně, na základě zájmu rodičů nebo může spolupracovat se školním psychologem.

Skupinové koučování dětí: Program pro  skupinové koučování dětí je sestaven z tematických, hravých  workshopů,  zaměřených na rozvíjení zdravého vztahu sám k sobě, sebeúcty, sebepoznání, sebevědomí, seberealizace, originality.

Pracuji  podobně jako  sportovní kouč, jen se soustředím na úspěšné zvládnutí „hry života“. Pomáhám dotyčnému dostat se z místa, kde právě je, na místo, kde chce být a to s ohledem na jeho individuální schopnosti, nadání, možnosti.

Důvod, proč si vybrat právě kouče je ten, že kouč  neradí, nic nedoporučuje ani neschvaluje, nic nepodsouvá, nikam nesměřuje – neovlivňuje klienta svým postojem. Kouč pomáhá druhému člověku být autentický, uvědomit si sám sebe, uvědomit si  následky svých postojů a rozhodnutí. Kouč pomáhá klientovi  najít si sám svoje místo na slunci, objevit doposud skrytý potenciál,  proč a jak jej využít, najít svoje  vlastní možná řešení a vytyčit žádoucí a reálné cíle.

Proč práce s teenagery?                                            

Je to období, ve kterém si každý člověk  buduje  zdravé sebevědomí, systém hodnot, ověřuje si vzorce chování. Často, třeba i vinou obtížné komunikace a mylného vyhodnocení reakcí okolí, procházejí děti tímto obdobím s pocitem vlastní nejistoty, necítí oporu, jsou zranitelní a citliví k nepochopení, odmítnutí, zesměšnění. Do života si pak odnášejí  návyky a bloky, kterých se jednou budou složitě zbavovat.

Dalším z důvodů, proč jsme se rozhodli pro práci s teenagery je ten, že žijeme v době informací, což má obrovské výhody v případě, že umíme informace použít a  rozumíme jim. Děti v době dospívání přichází nejen k informacím, které jsou jim přínosem, ale také k k mnoha dalším  informacím, které je mohou často mást. Proto využití služby kouče jako průvodce tímto obdobím zmatků může být pro budoucí úspěšný a šťastný život opravdu neocenitelné.

 Co je mým cílem?

Poskytnout dětem hravou formou a dialogem  užitečné informace, náměty k zamyšlení i konkrétní jednoduché nástroje a cvičení, které jim pomohou uvědomit si skutečnosti  o sobě samém. Postupně se děti učí odpovědět si na otázky: Kdo jsem? Co chci? Proč? Jak? Mým  cílem je ukázat dětem možnost, že život jde pojmout jako hra, která nás může bavit, pokud dodržujeme zákonitosti  této hry a tyto zákonitosti  je pomocí různých cílených her naučit. Za důležité pokládáme přinášet příklady těch, kteří tuto „hru života“ ovládají a sami sebe baví. Z vlastní zkušenosti víme, že nejvíc děti zajímají příběhy jejich vrstevníků, kteří se úspěšně dostali za vlastní bariéry. Z tohoto důvodu do programu zařazujeme tyto děti jako hosty.

 

Workshopy

Nejlépe se mi osvědčila hra s jednotlivými tématy pro celou skupinu, tzv. workshop. Nabízím na míru ušité  workshopy sebepoznání, díky kterým děti postupně poznávají a uvědomují si sami sebe v různých situacích a hledají jiné možnosti, jak se k danému tématu postavit, jak jej uchopit, proč a co je nutné změnit, jak se dá změna uskutečnit.

 

Workshopy jsou zaměřené na  témata, která v životě řeší každý z nás:

 • Kdo jsem
 • Hodnota
 • Mám se rád/a
 • Strach
 • Schopnost improvizace
 • Umění prosadit se nebo ustoupit
 • Závislosti
 • Odmítnutí
 • Umění přijímat                                                                                                 
 • Umění dávat
 • Vztahy
 • Slova
 • Růst
 • Zisk
 • Prostředí

 

Workshopy probíhají následovně: 

 • úvod workshopu – seznámení s těmi, kdo celou akci povede, jak bude probíhat, co má být výsledkem
 • objasnění tématu, které je na programu, vysvětlení základních souvislostí, zákonitostí s tématem, seznámení dětí s pravidly samotné hry
 • workshop
 • diskuze, vysvětlení toho, jak použít uvedené techniky a získané zkušenosti v praxi
 • nastínění dalšího postupu práce a tématu následného workshopu

 

Dále děti učím hravou formou  základním technikám manažerské práce jako např. brainstorming, time management, pomocí kterých se děti učí týmové práci, osvojují si umění komunikace a uvědomují si důležitost tohoto umění domluvit se  … .

Workshopy probíhají ve školním roce 1xměsíčně v délce 2 vyučovacích hodin (90min). Délka výukového programu je zvolená z toho důvodu,  aby měli děti dostatek času seznámit se s jednotlivými tématy, souvislostmi, měli dostatek času se do programu zapojit a v závěru workshopu dostat odpovědi na své otázky k tomu, co se právě naučili.

Cena: dvouhodinový workshop: 2.500Kč

Počet dvouhodinových tematických workshopů za rok: 10

Individuální ceník

  

Zájmový kroužek  dle zájmu rodičů a dětí 

V případě zájmu dětí a jejich rodičů je možno nabídnout  zájmový kroužek pro děti (12-15let), zaměřený na téma Sebeuvědomění s cílem  rozvíjet u dětí sebeúctu, sebeuvědomění, schopnost prosadit se, respektovat a být respektován. S dětmi jdu do větších podrobností co se týče sebepoznávání a více jsou  do programu zařazené prvky z divadelního prostředí.

Cena zájmového kroužku je 2.500.-  pololetí /1,5h týdně.

Kroužek je možno nabídnout i pro věkovou kategorii 16-19let.

 

 Kontakt: Hana Guziková, hanaguzikova@seznam.cz, tel.č.: 605 902 015

 

Tento článek byl zveřejněn v sekci: Pro školy. Přímý odkaz na článek zde.