Škola sebepoznání pro děti

Nejsou vypsány nové termíny

Sebevědomý člověk je ten, který se nebojí pocitu, že je jiný než ostatní, ale má z toho potěšení.

Jsme tým  zkušených koučů, kteří nabízejí vašim dětem pomocnou ruku na cestě k sebepoznání. Prostřednictvím pravidelných, tématicky zaměřených seminářů, které vedeme hravou formou pomocí metody koučování, učíme děti zacházet sami se sebou, základům etikoterapie, týmové spolupráce, základům zdraví a péče o sebe.

  Každý jsme originál, proto děti učíme:

  •    proč je nesmyslné plahočit se za ideály a vzory, které jsou nám vzdálené
  •    proč kvůli nedosažitelným vzorům neměnit sami sebe
  •    proč a jak jít svojí vlastní cestou
  •    proč se neuzavírat do méněcennosti díky srovnávání se
  •    proč je krásné a naplňující být originálem
  •    proč a jak se přijmout a být sám sebou
  •    proč a jak vystoupit z davu
  •    proč mít své vlastní záměry, cíle, neztratit k nim cestu, umět je zrealizovat
  •    proč se dobře oblékat a jak

Kurzy jsou určené pro děti:

od 12 – 15let 

od 16-18let 

Probíhají na adrese:

 

Přihlášky na:

info@zivotnicesty.cz

Více info na tel.č.: 605 902 015